Liiketoiminnan johtamisessa yksi tärkeimmistä asioista on toimialatuntemus. Tämän osaamisen perusteella tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat ja osataan arvioida heidän maksuhalukkuutensa. Liiketoiminnan kehityskohteita osataan priorisoida ja tuottamattomat kehitysideat tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Toimialatuntemuksen perusteella osataan rekrytoida asiantuntevia ihmisiä ja laatutaso saadaan pidettyä korkeana.  

Kun kokemusta arvostetaan, niin liiketoiminta on ammattitaitoista ja korkealaatuista. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin helposti sokeus markkinatilanteen muutoksille, uusien teknologioiden hyödyille, viereisten toimialojen kasvulle sekä muulle kehitykselle. Kun asioita tehdään vanhalla hyväksi havaitulla tavalla, niin yritys on vaarassa vähitellen menettää edelläkävijän asemansa. Vanhat asiakkuudet säilyvät ehkä vielä pitkäänkin, mutta uusasiakashankinta alkaa hiipumaan.

Edelläkävijöillä ei voi olla vankkaa kokemusta, koska ala on uusi ja vasta kypsymässä. Ja kokeneet johtajat tietävät, että uusilla aloilla voi tapahtua nopeassa tahdissa valtavia muutoksia. Kokemusta ylipainottava yritys antaa ensin muiden polttaa näppinsä ja rupeaa tutkimaan uutta alaa vasta sitten, kun se on vakiintunut ja asiakkaat vaativat siihen perehtymistä. Edelläkävijäyritys on kuitenkin ehkä jo saanut niin suuren markkinaosuuden, että kilpailuasetelma on vaikeutunut. Markkinoille meno tapahtuu helpoiten yritysoston kautta, mutta edelläkävijäyrityksen markkinahinta on syystäkin jo korkea.