Kun yritys on päässyt riskipitoisen alkuvaiheen yli ja saanut toimintansa vakautettua, niin se luonnollisesti pyrkii vähentämään riskitasoa. Prosessit kehittyvät ja valintoja tehtäessä arvioidaan niihin kuuluvia riskejä. Kaikki tämä on rationaalista ja niin kuuluukin tehdä. Pyrkimys pitää riskitaso maltillisena turvaa yrityksen tulevaisuutta.

Kun riskitaso halutaan pitää maltillisena, niin liiketoiminnan fokus helposti kohdistuu ns. valmiiseen markkinaan, jonka riskit tunnetaan ja osataan arvioida. Liiketoiminnan kasvu ja innovointi keskittyy usein siihen, että ollaan parempia ja tehokkaampia kuin kilpailijat. Pitkässä juoksussa kasvuvauhti hiipuu kilpailun kiristyessä. Tutkan ulkopuolelle jää helposti kasvualat, joissa on enemmän tilaa ja mahdollisuuksia, mutta myös riskit ovat tuntemattomampia.

Kasvualalla yritys pystyy usein kasvamaan koko alan yleisessä imussa ja osaamistakin kertyy hitaasti reagoivia kilpailijoita enemmän. Merkittävän markkinaosuuden saaminen on kasvualoilla siten helpompaa kuin kilpailun kyllästämillä valmiilla markkinoilla. Kun kasvuala kypsyy, on ensimmäisillä alan yrityksillä merkittävä osaamiseen ja kokemukseen perustuva kilpailuetu ja etumatka. Tietenkin vastuullisesti toimiva yritys arvioi jatkuvasti myös kasvualaan investoimisen määrää eikä investoi yli riskinsietokyvyn.

Riskitason hallittu nostaminen vaatii huomion kiinnittämistä johtamisen osaamistasoon. Riskitason nostaminen tarkoittaa luonnollisesti sitä, että riskit myös useammin realisoituvat. Pelkkä innokkuus ja uhkarohkeus ei riitä. Kun jotamiseen voidaan luottaa myös epäselvässä maastossa ja monimutkaisissa tilanteissa, on selvästi paremmat edellytyket löytää merkityksellisiä signaaleja sekä reagoida niihin nopeammin ja täsmällisemmin. Kokemus johtamisesta ja kasvualalla toimimisesta auttaa navigoimaan ketterämmin, hakemaan oikeaa suuntaa, huomaamaan ajatusvirheet ajoissa ja näin pääsemään usein vähän liikkuvaankin maaliin.