Ajatusvirheet päätöksenteon taustalla

Ihmismielen ajatusvirheitä on tutkittu paljon ja laadukkuuteen pyrkivässä päätöksenteossa pyritään tunnistamaan ja minimoimaan ne. Ajatusvirheitä tulee aivan kaikille. Ajatusvirheiden vuoksi helposti mieleen tulevat asiat ylikorostuvat[1]. Ajattelemme ja pyrimme ratkaisemaan suoraviivaisesti asioita, jotka ovat monimutkaisia. Ajatusvirheet houkuttelevat, koska ne tarjoavat oikopolun päätettävään asiaan. Laadukas päätöksenteko ei useinkaan vaadi tavattomasti enemmän ajattelua, vaan ajatusvirheiden tunnistamista ja kurinalaisuutta niiden hillitsemiseksi.

Ryhmäpaine on yksi yleisimmistä vaikuttamiskeinoista. Ääneen sanomaton argumentti on tällöin, että enemmistö ei voi olla väärässä, joka on lukuisia kertoja osoittautunut ajatusvirheeksi. Myös vilpitön enemmistö voi aivan hyvin olla väärässä. Ryhmäpaineen alla voi virheellisesti ajatella, että muut tietävät jotain, mitä itse ei tiedä. Tällöin rakentavinta on pyrkiä saamaan selville tämä muilla oleva tieto, jotta pystyy myös itsenäisesti tulemaan samaan johtopäätökseen. Itsenäinen ajattelu on taas yksi tärkeimmistä asioista laadukkaan päätöksenteon kannalta. Päätöksiä joudutaan usein tekemään erilaisissa paineissa. Laadukkaan päätöksenteon yksi tunnusomainen piirre on pyrkiä minimoimaan päättäjien keskinäistä ryhmäpainetta ja kohtaamaan ulkopuolinen paine yhdessä.

Yhdenmukaisuuden harhassa[2] huijaamme itseämme pitääkseen ajatuksemme ja uskomuksemme yhdenmukaisina jo tekemiemme tai päättämiemme asioiden kanssa. Kun olemme sanoneet tai päättäneet jotain, niin haluamme pitää tästä kiinni ja tarkastelemme uutta tietoa aikaisemman päätöksemme mukaisilla silmälaseilla. On selvästi isompi kynnys myöntää, että aikaisempi päätös oli huono tai virheellinen, kuin jatkaa alkuperäisen päätöksen mukaisesti. Investoijat sanovat, että hyvää rahaa ei kannata laittaa huonon rahan perään. Eli jos jokin investointi on osoittautunut huonoksi, niin usein on iso paine jatkaa investoimista samaan asiaan, jotta edelliset investoinnit eivät valuisi hukkaan. Mennyttä ei kuitenkaan voi enää korjata, eikä uusia investointeja kannata tehdä taaksepäin katsomalla. Tämä viisaus ei rajoitu pelkästään investointeihin, vaan pätee muidenkin päätösten tekemiseen.

Fokusoitumisen harhassa[3] arvostamme liian paljon fokuksessamme olevaa asiaa. Eli se asia, johon keskitymme, täyttää ajatuksemme ja arvioimme asian painoarvon liian korkeaksi. Esimerkiksi taitava myyjä osaa kiinnittää huomiomme myytävän tuotteen vahvuuksiin ja ominaisuuksiin, joiden tärkeyden helposti yliarvioimme. Kun tuote ja sen tosiasialliset edut täyttävät mielemme, niin taipumuksemme on arvioida tuotteen tarpeellisuutta yläkanttiin. Hetken päästä, kun tuote ei ole enää ajatustemme keskiössä, pystymme ajattelemaan tarvetta laajemmin ja monipuolisemmin.

Nykyisyyden ajatusharhassa[4] arvostamme lähitulevaisuuden hyötyä enemmän kuin pitkän tähtäimen hyötyä. Valinta lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen hyötyjen välillä tehdään kahdella erillisellä aivojen järjestelmällä, joista toinen käsittelee impulsiivisia päätöksiä ja toinen itsehillintää. Tunteiden käsittelyyn ja mielihyvään liittyvät aivoalueet reagoivat voimakkaammin välittömän hyödyn mahdollisuuteen kuin pitkän tähtäimen hyötyyn. Siksi meidän on helppoa yliarvioida lyhyen tähtäimen hyötyjä ja aliarvioida pitkän tähtäimen hyötyjä.

Tässä luetellut ajatusvirheet ja päätöksenteon laadukkuutta vähentävät seikat eivät ole millään tavoin tyhjentävä lista. Nämä ovat kuitenkin sellaisia, jotka itse olen kokenut yleisimmiksi ja haitallisimmiksi ja joissa myös itselläni on ollut eniten kasvamista. Näissä harjaantumalla pääsee kuitenkin jo pitkälle ja jokainen voi oppia lisää omista vahvuuksista ja kehittymistarpeista. Yhteistä näille päätöksenteon laadukkuutta heikentäville ajatusvirheille on se, että ne vähentävät itsenäistä ajattelua, näkökykyä ja päättäjien keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta.


[1] https://yle.fi/uutiset/3-11396219

[2] https://25iq.com/2016/10/08/a-half-dozen-things-ive-learned-from-robert-cialdinis-book-influence/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=9gP_rv8VB-U&t=10m42s

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Present_bias