Ratkaise ongelmien juurisyy, älä tyydy helppoihin ratkaisuihin

Päätöstentekoon kuuluu usein jonkin ongelman ratkaisu. Mitä vaikeampi ongelma, niin sitä vaikeampaa voi olla nähdä ongelmien juurisyytä. Juurisyytä joko ei haluta nähdä, sitä peitellään, syyllinen halutaan löytää jostain muualta tms. Ongelmia voi olla asioissa tai henkilöiden käyttäytymisessä. Henkilöasiat ovat usein vaikeampia. Usein hankalimmat tilanteet liittyvät organisaation kannalta jostain syystä erityisen tärkeään henkilöön, joka kuitenkin on muille ongelmallinen. Hänen ympärillään ihmiset menettävät työmotivaatiota ja alisuoriutuvat, palaavat loppuun, käyttävät aikaansa tarpeettomiin asioihin jne. Kyseinen henkilö voi olla erittäin taitava syyttämään muita ja saa siten itsensä näyttämään jopa sankarilta.

Päätöstentekijän on tärkeää pystyä näkemään kaikkien esteiden läpi juurisyyhyn asti. Olen usein huomannut, että tällaisiin vaikeisiin ongelmiin mieluummin pyritään keksimään lieventäviä ratkaisuja kuin löytämään juurisyy ja ratkaisemaan se. Esimerkiksi jos ongelma on henkilön käyttäytymisessä, voidaan ongelmiin pyrkiä saamaan lievennystä ottamalla toinen henkilö rinnalle paikkaamaan puutteita. Mutta kokemukseni mukaan nämä ratkaisut ovat järjestään huonoja, koska ne eivät ratkaise juurisyytä ja siten itse ongelmaa.  Siksi en voi suositella muuta, kuin kannustaa kaivamaan esille ongelmien todellinen juurisyy ja ratkaisemaan se – olkoonpa ratkaisu kuinka hankala tahansa.

Tietenkin juurisyy voidaan nähdä sellaisissa asioissa tai olosuhteissa, joihin ei voida vaikuttaa. Jos asiaan ei voida vaikuttaa, ei siitä voi tehdä päätöstä eikä se kuulu tähän kategoriaan. Jääkiekossa maalivahti pyrkii näkemään vastustajan laukauksen ainakin yhden maskissa olevan pelaajan läpi. Analogiana tähän tarkoitan juurisyiden etsimisellä sitä, että päättäjä pyrkii näkemään vähän piilossa ja peiteltynä olevia vaikuttimia ja tietoja.