Päätösten omatoiminen laadun tarkkailu

Kun päätös on tehty, ei asian käsittely ole vielä päättynyt. Jotta opitaan tekemään jatkossa entistä parempia päätöksiä, on hyvä tarkkailla päätöksen seurauksia. Menikö kaikki niin kuin suunniteltiin? Pitivätkö oletukset ja hypoteesit paikkaansa? Asiaan on hyvä palata esim. vuoden päästä, jolloin päätöksen laadukkuutta pystyy jo paremmin tarkastelemaan. Päätöksen omatoiminen arviointi jälkikäteen auttaa oppimaan paremmaksi päättäjäksi.

Kynnys harkitun päätöksen muuttamiseen on syytä pitää korkealla, jottei päätösten uskottavuus ja johdonmukaisuus kärsi. Mutta huonoista päätöksistä ei myöskään kannata pitää kiinni ylpeyden vuoksi, vaan tarpeetonta haittaa aiheuttava päätös kannattaa muuttaa toiminnan edistämisen vuoksi sekä luottamuksen palauttamiseksi päätöksentekoon. On hyvä tunnistaa nopeasti virheet ja tunnustaa ne peittelemättä. Virheettömyyttäkin tärkeämpää on oppia virheistä. Oppimista ei kuitenkaan pääse tapahtumaan, jos virheitä ei myönnetä.