Oikeassa olemisen harha

On periaatteessa hieno asia, että olemme jossain asiassa oikeassa ja pystymme siten edistämään käsillä olevaa asiaa. Halu olla oikeassa voi olla myös iso rasite. Jostain syystä meille ihmisille on tavattoman mieluista olla oikeassa. Tämä halu ohittaa usein muut rationaaliset menestymistä edistävät asiat. Esimerkiksi jos jossain asiassa olemme olleet oikeassa, on iso kiusaus ajatella, että olemme oikeassa monessa muussakin asiassa. Ja myös muut ympärillä olevat ihmiset voivat olettaa, että kerran oikeassa ollut on toistaiseksi oikeassa niin kauan, kunnes toisin todistetaan. Nämä oletukset altistavat tietenkin useille virheellisille ennakko-oletuksille.

Meillä on sanonta, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Oikeassa oleminen helposti ylpistää, jolloin oma ja ehkä muidenkin tarkkaavaisuus herpaantuu. Tulee tehtyä päätöksiä liian kevyillä perusteilla, ja voi tulla kuuroksi muiden hyville neuvoille. Ennemmin tai myöhemmin päätöksenteon laadukkuus laskee ja kohdataan ongelmia, jotka olisivat olleet vältettävissä vähän nöyremmällä asenteella.

Selvästi rakentavampaa ja pitkäjänteisempää on tunnistaa oikeassa olemisen harha ja kiusaus rakentaa itsetuntoa ja egoa sen varaan. Ehkä paras keino tunnistaa tämä on reilusti yhdessä iloita oikeassa olemisesta, osuipa se vuorollaan kenelle tahansa. Sillä ei pitäisi olla merkitystä, kuka on oikeassa, vaan sillä, että arvostetaan laadukasta päätöksentekoa ja kaikkien näkemysten kuuntelemista.