Keskittyminen päätösten laadukkuuteen

Päätöksenteossa voi harjaantua ja päätösten laadukkuutta voi parantaa samoin, kuin mitä tahansa muutakin asiaa voi kehittää. Laadukas päätös ei tarkoita ainoastaan sitä, että yksittäisessä asiassa päädytään parhaaseen ja oikeaan ratkaisuun, vaan myös kaiken sen huomioimista, joka yleisesti parantaa tai heikentää päätösten laadukkuutta. Tavoitteeksi kannattaa siis pyrkiä nostamaan päätöksenteon laadukkuutta yleisesti ja pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi jos päätöksiä tehdään jatkuvasti kiireessä tai vain yksi henkilö tekee päätöksiä kaikesta mahdollisesta, niin päätösten laadukkuuteen ei varmastikaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Laadukkaan päätöksenteon kulmakivenä on tinkimätön halu nähdä asiat totuudellisesti ja pyrkiä tunnistamaan ja poistamaan kaikki vinoumat, jotka heikentävät päätöksenteon laatua. Laadukas päätös ei kuitenkaan tarkoita täydellisyyttä, työläyttä tai hitautta. Päätöksiä joudutaan usein tekemään vajavaisilla tiedoilla, epävarmuuden keskellä ja tiukalla aikataululla. Laadukkaaseen päätöksentekoon kuuluu myös se, etteivät epävarmuudet lamaannuta päätöksentekoa. Myös virheet ja niistä oppiminen kuuluvat laadukkaaseen päätöksentekoon, jonka hyödyt korostuvat pitkällä aikajänteellä, eivätkä välttämättä tule heti ilmeisiksi yksittäisissä päätöksissä.

Kun keskitytään päätöksenteon laadukkuuteen, niin samalla kasvatetaan toleranssia myös huonoille ja virheellisille päätöksille. Niitäkin valitettavasti aina tulee, eikä niitä koskaan saada täysin estettyä. Laadukas päätöksenteko voi kuitenkin huomata virheet nopeammin ja niihin pystytään reagoimaan tehokkaammin. Päätöksenteon laadukkuuteen keskittyminen tuo sekä lyhyen että pitkän tähtäimen etuja, nopeuttaa ongelmien korjaamista ja ylipäänsä nostaa toiminnan laadukkuutta. On siis monta hyvää syytä innostua tarkastelemaan ja kehittämään päätöksentekoa.