Päätösten konteksti

Ennen kuin päätöstä aletaan harkitsemaan, tulee asian konteksti olla selvillä. Kontekstilla tarkoitan, että ymmärretään mm. seuraavat asiat:

  • kuuluuko päätöksenteko minulle tai kyseiselle ryhmälle. Esim. jos vähäinen investointipäätös tehdään organisaatiossa liian korkealla tasolla, ei päättäjillä ole intressiä keskittyä asiaan. Päätösten tekoa tulee ohjata sinne, missä sillä on eniten merkitystä.
  • Minkä mittaluokan asiasta on kyse ja paljonko kalenteriaikaa, kokousaikaa ja resursseja on järkevä käyttää päätöksentekoon
  • Ketkä tulee saada päätöksentekoon mukaan ja keiden sitoutuminen päätökseen on avainasemassa. Yleensä päätöksenteossa pieni ryhmä on tehokkaampi ja isommassa ryhmässä saadaan monipuolisemmin näkemyksiä. Haetaan tähän sopiva balanssi.
  • Onko tilanne yksinkertainen, vaikea, monimutkainen tai kaoottinen[1]. Kuhunkin tilanteeseen tulee osata reagoida tarkoituksenmukaisesti, jotta päätöksenteko on laadukasta ja tehokasta.

Pieniä päätöksiä tehdään päivittäin, eikä niiden vaikutusta kannata vähätellä. Tässä pikakurssissa esitettyjä ajatuksia voi hyvin soveltaa kaikenkokoiseen päätöksentekoon, sillä pyrin tuomaan esille enemmänkin ajattelutapaan liittyviä huomioita. Mikäli tarve vaatii, on hyvä tutustua erilaisiin menetelmiin ja työkaluihin päätösten tekemiseksi hankalissa, monimutkaisissa ja kaoottisissa tilanteissa[2]. Mutta kaikissa näissäkin menetelmissä ja tilanteissa päätöstenteon taustalla olevalla ajattelutavalla on ratkaiseva vaikutus päätöksenteon laadukkuuteen.   


[1] https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making

[2] https://hbr.org/2013/11/deciding-how-to-decide