Päätösten talousvaikutusten huomioiminen

Päätöksenteossa pitää lähes aina huomioida myös arviot päätösten talousvaikutuksista. Varsinkin pienyrityksissä aika usein päätettävät asiat esitetään kuitenkin ilman talousvaikutuksia. Esimerkiksi ehdotetaan, että jokin työntekijä alkaa käyttämään työaikaa johonkin tärkeään ja tarpeelliseksi katsottuun kehitysprojektiin tai muuhun asiaan. Aisa voi olla oikein hyvä. Ajatuksena voi kuitenkin olla, että talousvaikutuksissa huomioidaan vain ulkoa ostettavat tuotteet ja palvelut. On kuitenkin hyvä oppia arvostamaan omaa työtä myös rahallisesti ja siten huomioimaan talousvaikutuksissa. Joskus voi olla niinkin, että asia tehdään itse, koska se tuntuu ilmaiselta, vaikka joku ulkopuolinen tekisi saman asian tosiasiallisesti sekä paremmin että edullisemmin.

Jos talousvaikutuksia ei ole totuttu tarkastelemaan, niin ne voivat nostaa esille tunteita herättäviä näkemyksiä. Yleensä katvealueeseen on jäänyt sellaista tekemistä, joka on erityisen mukavaa tai mihin kohdistuu intohimoja. Sellaiset ihmiset, jotka ovat tottuneet toimimaan ilman säntillistä talousseurantaa, voivat kokea tällaisen tarkastelun uhkana. Tällainen pelko voi olla ihan oikeutettuakin. Se, miten tällaisen tarkastelun jälkeen päätetään toimia, on sitten erillinen kokonaisuutensa. Parasta on kuitenkin kaivaa katvealueet esille ja tehdä tietoisia päätöksiä huomioiden myös talousvaikutukset kokonaisuudessaan.