Päätöksiin sitoutuminen

Kun yhdessä käsitellään vaikeaa aihetta, on täysin luonnollista, että siitä voi olla useita eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä. Tämä on yleensä positiivinen asia, sillä asian laaja-alainen käsittely voi nostaa päätöksen laadukkuutta.

Kun ryhmä on tehnyt päätöksensä, tulee kaikkien päätökseen osallistuneiden ymmärtää sitoutua siihen riippumatta siitä, kuinka tyytyväisiä he ovat lopputulokseen. Jos päätös on epämieluinen, vedä syvään henkeä. Kun puhallat ulos, päästät samalla irti kaikesta mielipahasta ja kiukuttelusta. Tästä lähin tehtävänäsi on edistää päätöksen mukaista toimintaa parhaan kykysi mukaan ja osoittaa sitoutuneisuutta siihen. Kaikenlainen mutina, kuten muiden syyttäminen huonosta päätöksestä, ei kuulu päätöksen jälkeiseen aikaan eikä hyvään johtamiseen.

Päätökseen toivottavasti palataan myöhemmin – esimerkiksi vuoden kuluttua. Silloin ehkä nähdään, oliko huokailuille aihetta ja opitaan taas tekemään parempia päätöksiä. Jos olet valmis sitoutumaan vain itsellesi mieluisiin ja oman näkemyksesi mukaisiin päätöksiin, niin ehkä paikkasi ei ole tuossa päätöstentekoryhmässä. Eli ymmärretään sitoutumisen tärkeys jo ennen, kuin asiaa aletaan edes käsittelemään. Kun päätös on tehty, niin Johannes Virolaisen sanoin, pulinat pois ja mennään eteenpäin.