Asiantuntijoiden kuunteleminen

Monissa vaikeissa ja monitahoisissa asioissa on hyvä kuulla eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntijat tuovat laajempia ja tarkentuneita näkemyksiä, selittävät syy-seuraussuhteita, varoittavat riskeistä jne. Vaikka asiantuntijoiden tietämys aiheesta onkin usein ylivertainen, on kuitenkin hyvä tiedostaa, etteivät asiantuntijat ole päättäjiä. Liian voimakas nojautuminen asiantuntijoihin voi viedä päätöksentekoa liialliseen itsevarmuuteen[1] tai riskien välttelyssä ylivarovaisuuteen.

Päätöksenteko olisikin helppoa, jos asiantuntijat olisivat aina yksimielisiä ja oikeassa. Useimmiten kuitenkin eri asiantuntijoilla on eriäviä näkemyksiä ja he rajaavat omat näkemyksensä koskemaan tiettyjä osa-alueita. Jos päättäjä toimii yhden asiantuntijanäkemyksen perusteella, luovuttaa hän käytännössä päätöksenteon asiantuntijalle ja toimii itse kumileimasimena. Jos jokin menee pieleen, niin syyttävä sormi osoittaa asiantuntijaan, joka oli väärässä tai ei huomioinut jotain asiaa.

Parhaimmillaan asiantuntijat ovat kuitenkin asiantuntijoina. Ja mikäli mahdollista ja tarpeellista, kannattaa päättäjän kuunnella eri näkökantoja edustavia asiantuntijoita. Näin päättäjä voi muodostaa oman näkemyksensä ja voi itse kantaa täyden vastuun päätöksestä ja sen perusteista. Jos jokin menee pieleen, niin päättäjä voi silti antaa kunnian asiantuntijoille ja mennä peilin eteen tapaamaan syyllistä. Seuraavalla kerralla osataan taas vähän paremmin hyödyntää asiantuntijoiden näkemyksiä omassa päätöksenteossa.


[1] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046496408315983